Aktuálne podujatia

Filter
Digitálne technológie v MŠ pre vedúcich pedag.zamestnancov MATO- úroveň začiatočník
Miesto: , Termín: 29.08.2014 o 07:29 h - 29.08.2014 o 07:29 h
Inovácie v didaktike pre vedúcich pedagogických zamestnancov v materskej škole
Miesto: Školský internát SOŠ drevárskej, Lučenecká cesta 17, Zvolen, Termín: 29.08.2014 o 07:29 h - 29.08.2014 o 07:29 h