Aktuálne podujatia

Filter
Digitálne technológie v MŠ pre vedúcich pedag.zamestnancov MATO- úroveň začiatočník
Miesto: , Termín: 31.10.2014 o 22:17 h - 31.10.2014 o 22:17 h
Inovácie v didaktike pre vedúcich pedagogických zamestnancov v materskej škole
Miesto: Školský internát SOŠ drevárskej, Lučenecká cesta 17, Zvolen, Termín: 31.10.2014 o 22:17 h - 31.10.2014 o 22:17 h