Aktuálne podujatia

Filter
Digitálne technológie v MŠ pre vedúcich pedag.zamestnancov MATO- úroveň začiatočník
Miesto: , Termín: 30.07.2014 o 15:07 h - 30.07.2014 o 15:07 h
Inovácie v didaktike pre vedúcich pedagogických zamestnancov v materskej škole
Miesto: Školský internát SOŠ drevárskej, Lučenecká cesta 17, Zvolen, Termín: 30.07.2014 o 15:07 h - 30.07.2014 o 15:07 h